Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

Obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych dla danej lub danych działek uwzględniając aktualizację mapy oraz naniesienie rzędnych terenu.

Wykonujemy pomiary powykonawcze wszelkiego rodzaju budynków, hal oraz urządzeń podziemnych

Wytyczenie obiektów w terenie wszelkiego rodziaju - osie fundamentów, sieci oraz przekroje drogowe i inne

Obejmuje obsługę geodezyjną począwszy od wytyczenia obiektu zgodnie z PZT oraz elementów PZT. Na potrzeby inwestora wykonujemy pomiary kontrolne wszystkich etapów budowy

Wykonujemy bardzo szczegółowe pomiary terenu dla utworzenia NMT (DTM). Opracowujemy projekty drogowe do wyniesienia punktów w terenie.

Wyznaczenie i utrwalenie granic nieruchomości (wznowienie punktów granicznych-graniczników)

Wszelkiego rodzaju podziały nieruchomości, wydzielanie działek